Відділ Освіти Лебединської Районної Державної Адміністрації
Сумська область

Звернення громадян

Форма електронної заяви та порядок її подання

Роз’яснення щодо звернень громадян,
які надсилаються з використанням мережі Інтернет

Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Форма для подання електронного звернення громадян
до відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації

Електронне звернення​

Поштова адреса відділу освіти Лебединської
районної державної адміністрації

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

м. Лебедин, пл. Соборна, 1/1 42200

Електронна адреса відділу освіти
Лебединської районної державної адміністрації
lbd.osvita@sm.gov.ua
Вид звернення: пропозиція (зауваження), заява
(клопотання), скарга
 
Особисті дані заявника
​Прізвище, ім’я, по батькові
Адреса, індекс
(вказати поштову адресу)
​Електронна адреса
(вказати e-mail)
Контактний телефон
(вказати номер телефону)
Зміст звернення
(Суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)
Дата
​Електронна поштова адреса, на яку
може бути надіслано відповідь, або
відомості про інші засоби зв’язку


(вказати поштову адресу)
    
(вказати e-mail)

(вказати номер телефону)


(Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, 

заяви чи скарги, прохання чи вимоги)

Телефон для довідок: (05445) 2-26-46      2-24-96

Приймальня відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації


Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян

З Р А З О К       Н А П И С А Н Н Я         З В Е Р Н Е Н Н Я

Рекомендації громадянам, які прийшли на прийом до відділу освіти Лебединської райдержадміністрації

ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

Графік особистого прийому громадян у 2018 році

Графік особистого прийому громадян у 2019 році